Powrót...

!UWAGA!
1.) Do wymiarów zewnętznych kabin koniecznie należy uwzględnić dodatkową powierzchnię pozwalającą na swobodne poruszanie się osób dokonujących instalacji kabin.

Kabiny skręca się od tyłu, następnie należy wyjść zza kabiny i dosunąć ją do ściany.
2.) Kabiny mają konstrukcję wolnostojącą, nie są przykręcane do ściany oraz nie przylegają ściśle do ściany. Powstała przestrzeń między ścianą łazienki a tylną ścianą kabiny służy odpowiedniej wentylacji w przypadku korzystania z sauny parowej. W celu zamaskowania przerwy między ścianą a kabiną można zastosować odpowiednie listwy.
3.) Podczas montażu kabiny, zgodnie z zaleceniami producenta, należy użyć silikonu celem jej doszczelnienia.


4.) Pkt 7.1. karty gwarancyjnej : Klient traci gwarancję w przypadku uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym montażem (w tym nieuwzględniającym znacznego obciążenia wagowego ponad średnią wartość wagową 100kg pomijającym dodatkowe wzmocnienie podłoża wanny/brodzika lub zastosowaniu nieodpowiedniego wzmocnienia pod kratownicą wanny).

Instrukcja do modelu K004 105x105cm
* opcjonalnie do modelu :
K001 90x90cm
K002 95x95cm
K003 100x100cm

Instrukcja do modelu K006 135x135cm

Instrukcja do modelu K020 115x90cm
oraz
K022 130x80cm

Instrukcja do modelu K027 175x90cm
* opjonalnie do modelu :
K023 135x80cm
K024 150x90cm
K026 160x85cm